Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego i jednostkom sektora finansów publicznych. Działając na terenie całego kraju zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo prawne oraz realizację wyznaczonych celów. Siedziba Kancelarii znajduje się w Lublinie – mieście dwóch wydziałów prawa państwowych uniwersytetów. Posiadamy także zorganizowane oddziały w województwie mazowieckim (Warszawa) i śląskim (Katowice). Prawnicy Kancelarii są doświadczonymi specjalistami, którzy mają za zadanie przyczynić się do wypracowania Państwa sukcesu.

Czym się zajmujemy?

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, Krajową Izbą Odwoławczą i Komisją Nadzoru Finansowego. Do naszych doświadczeń zawodowych należy także sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych, projektów ustaw, arbitraż i mediacja, przeprowadzanie audytów i badań due diligance oraz działalność naukowa i szkoleniowa.W szczególności; dedykujemy nasze usługi prawne spółkom prawa handlowego, w tym podmiotom rynku kapitałowego branży: energetycznej, infrastrukturalnej, finansowej i ubezpieczeniowej, budowlanej, nieruchomościowej, spożywczej, produkcyjnej oraz usługowej. Oprócz pełnej obsługi korporacyjnej i compliance, zapewniamy wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Usługi Kancelarii są zawsze dostosowywane do potrzeb i oczekiwań naszego Klienta. Naszym celem jest Państwa sukces.