Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego i jednostkom sektora finansów publicznych. Działając na terenie całego kraju zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo prawne oraz realizację wyznaczonych celów. Siedziba Kancelarii znajduje się w Lublinie – mieście dwóch wydziałów prawa państwowych uniwersytetów. Prawnicy Kancelarii są doświadczonymi specjalistami, którzy mają za zadanie przyczynić się do wypracowania Państwa sukcesu.

Czym się zajmujemy?

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, Krajową Izbą Odwoławczą i Komisją Nadzoru Finansowego. Do naszych doświadczeń zawodowych należy także sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych, projektów ustaw, arbitraż i mediacja, przeprowadzanie audytów i badań due diligance oraz działalność naukowa i szkoleniowa.W szczególności; dedykujemy nasze usługi prawne spółkom prawa handlowego, w tym podmiotom rynku kapitałowego branży: energetycznej, infrastrukturalnej, finansowej i ubezpieczeniowej, budowlanej, nieruchomościowej, spożywczej, produkcyjnej oraz usługowej. Oprócz pełnej obsługi korporacyjnej i compliance, zapewniamy wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Usługi Kancelarii są zawsze dostosowywane do potrzeb i oczekiwań naszego Klienta. Naszym celem jest Państwa sukces.