Aleksandra Sokołowska

aplikant radcowski

O mnie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Pracy UMCS. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Głównym obszarem jej praktyki jest prawo cywilne, w tym windykacja wierzytelności.