Anna Sochaj-Majewska

radca prawny

O mnie

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców oraz w dochodzeniu roszczeń z tytułu osobowych i majątkowych szkód komunikacyjnych, zdarzeń medycznych, wypadków przy pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów cywilnych i karnych, z uwzględnieniem zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym, a także w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Do głównych obszarów jej praktyki należy prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne oraz problematyka dotacji ze środków europejskich; dysponuje uprawnieniami samodzielnego księgowego oraz kompetencjami w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując dyplom uznania Rektora Uczelni za osiągnięcia w nauce podczas całego toku studiów. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.