Michał Wyka

radca prawny

O mnie:
Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego i funduszy europejskich, znający praktykę instytucji zarządzających i pośredniczących oraz najczęściej pojawiające się problemy przy wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach m.in. z zakresu prawa administracyjnego oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.