dr Paulina Matyjas-Łysakowska

radca prawny, doktor nauk prawnych

O mnie:
Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Posiada doświadczenie w zakresie pomocy prawnej udzielanej pracownikom i pracodawcom w zakresie spraw dotyczących indywidualnego prawa pracy na etapie sądowym i przedsądowym. Specjalizuje się również w sprawach z zakresu akademickiego i oświatowego prawa pracy. Prowadzi postępowania sądowe o świadczenia z ubezpieczeń społecznych.