dr Paweł Cioch

partner zarządzający, radca prawny, doktor nauk prawnych

O mnie

Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Do jego kluczowych obszarów praktyki należy prawo pracy, w tym zbiorowe prawo pracy, prawo spółek i cywilne postepowanie sądowe. Od wielu lat świadczy usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych branży produkcyjnej, transportowej i budowlanej, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych. Orzekał jako arbiter, m.in. w Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich oraz Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.

W ciągu 4 lat ukończył z wyróżnieniem i I nagrodą Rektora prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a następnie aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. Od 2006 r. doktor nauk prawnych, od 2007 r. radca prawny. W latach 2007 – 2015 adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego KUL. Był również wykładowcą Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie prawa papierów wartościowych. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w zakresie postępowania cywilnego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym monografii, artykułów, części komentarzy i haseł encyklopedycznych); przede wszystkim z zakresu prawa i postępowania cywilnego, w tym arbitrażu. Jedne z dwóch współautorów podręcznika ,,Postępowanie cywilne’’ wydawanego i wielokrotnie aktualizowanego oraz wznawianego nieprzerwanie od 2006 r. przez wyd. C.H. Beck.