Audyty

Specjalizujemy się w audytach przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.
Audytujemy podmioty, działy organizacyjne, bądź działania i projekty (np. inwestycje). Zakres przedmiotowy audytu jest ustalany przez Klienta; począwszy od np. struktury zatrudnienia i zakresu obowiązków pracowników w danym zakładzie pracy, poprzez compliance, aż do kompleksowych badań due diligance, niezbędnych do prawidłowej wyceny spółki. Klient ustala również cel audytu, niekiedy potrzebując obrazu sytuacji prawno – finansowej nabywanego, bądź obejmowanego podmiotu, niekiedy zaś potrzebując danych niezbędnych do restrukturyzacji zatrudnienia, zmian organizacyjnych, czy też poprawy wyników sprzedażowych.
Świadczymy usługi przede wszystkim w zakresie audytów prawnych i prawno – finansowych. W tym zakresie współpracujemy również ze sprawdzonymi biegłymi rewidentami, licencjonowanymi audytorami i rzeczoznawcami.
Prowadzimy także wyspecjalizowane audyty nieruchomości, audyty inwestycyjne oraz oceny pakietów wierzytelności, roszczeń procesowych, zawartych kontraktów, a także prawidłowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych.