Procesy inwest. – budowlane

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych. Usługi w tym zakresie są skierowane zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Pomagamy inwestorom i wykonawcom.

Prawnicy Kancelarii świadczyli dotychczas stałe usługi prawne związane m.in. z budową dużych obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, handlowo – usługowych, biurowych i mieszkaniowych; począwszy od nabycia nieruchomości, poprzez procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, negocjacji i zawarcia umów z projektantami, wykonawcami / podwykonawcami, aż po procedurę odbiorową, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, robót dodatkowych i całościowe rozliczenie inwestycji.

Obecnie – z ramienia inwestora – obsługujemy m.in. jedną z największych linowych inwestycji budowlanych we wschodniej Polsce.

Reprezentujemy naszych Klientów podczas negocjacji umów i sporów, mediacji, postępowań pojednawczych zmierzających do zawarcia ugody, jak również przed sądami arbitrażowymi.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących sporów na tle procesów inwestycyjnych przed sądami gospodarczymi.