Rynki kapitałowe

Doradzamy w procesach prywatyzacyjnych. Posiadamy doświadczenie m.in. przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych (w ramach IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz w procesach emisji obligacji na rynku polskim i europejskim.

Prawnicy kancelarii doradzali w tworzeniu i wdrażaniu zasad Corporate Governance dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – m.in. wprowadzeniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Doradzamy Spółkom również w zakresie dostosowania dokumentów korporacyjnych oraz struktury organizacyjnej spółki w związku z wejściem na giełdę. Współpracowaliśmy z działami relacji inwestorskich w spółkach notowanych na giełdzie, jak i w ich bieżącej obsłudze (m.in. przygotowywanie raportów okresowych i bieżących).

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu funduszy inwestycyjnych. Reprezentowaliśmy i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Bakowym Funduszem Gwarancyjnym, jak również przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi; na tle sporów dotyczących akcji oraz praw i obowiązków akcjonariuszy, czy też organów spółek kapitałowych.