Samorząd

Od wielu lat zapewniamy kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i osób prawnych.

Nasi prawnicy zapewniają codzienne wsparcie prawne, pełniąc dyżury w urzędach gmin i powiatów oraz obsługując sesje samorządowych organów stanowiących.

Dotychczas doradzaliśmy również m.in. przy projektach z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, sporach na tle rozliczenia środków zewnętrznych, przekształceniu zakładów budżetowych w spółki kapitałowe, otwieraniu lokalnych tytułów prasowych, sporach wyborczych i innych.

Przeprowadziliśmy wiele udokumentowanych audytów prawnych w jednostkach samorządu terytorialnego.