Spółki

   

Stale współpracujemy ze spółkami prawa handlowego kluczowych branż gospodarki, w tym: przemysłu, transportu i budownictwa. Doradzamy członkom zarządów i rad nadzorczych, a także udziałowcom i akcjonariuszom przy strategicznych decyzjach dotyczących przekształcenia, przejęcia (M&A) oraz obrotu udziałami i akcjami. Pomagamy w tworzeniu i likwidacji spółek. Zapewniamy pełną obsługę korporacyjną spółek kapitałowych (z uwzględnieniem spółek giełdowych). Sporządzamy ekspertyzy prawne oraz prowadzimy badania due diligance. Przygotowujemy kontrakty managerskie, umowy o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności. Posiadamy doświadczenie również jako członkowie organów spółek prawa handlowego. Prawnicy Kancelarii pełnią lub pełnili funkcje członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych o różnym profilu działalności.