Spory sądowe i arbitraż

Od wielu lat reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych oraz administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Zawsze dokonujemy kompleksowej analizy sporu, proponując najbardziej adekwatne narzędzia do jego rozwiązania, biorąc pod uwagę również koszty i czas postępowania.

Zapewniamy pomoc prawną już na etapie przed-sądowym; podczas negocjacji ugodowych i mediacji.

Występujemy także przed sądami arbitrażowymi.

Doświadczenie procesowe prawników Kancelarii obejmuje większość gałęzi prawa, niemniej jednak nasza oferta nie dotyczy obrony w sprawach karnych  i karno-skarbowych oraz sporów cywilnych pomiędzy osobami fizycznymi.